E-post iExchange - Säker e-post

Exchange kallar vi vår egen hostade Exchange 2010.E-post är idag ett affärskritiskt system som innehåller ovärderlig information.Utan väl fungerande e-post stannar verksamheten av.

Hur ser er e-post ut idag? Många gånger ligger avtal och andra viktiga dokument endast sparat som bilagor i e-posten. Då är det mycket viktigt att ha ett e-post system som fungerar med hög säkerhet.

 

iExchange löser era behov och bygger på Microsoft Exchange Server 2010.

Med iExchange når ni er e-post från jobbdator, hemdator, telefon eller via internet oavsett var ni befinner er. Utan skräppost och virus!

iExchange erbjuds till ett lågt, fast, pris per användare.


Exempel på funktioner

  • Tillgång till din e-post, kalender och adressbok oavsett var du befinner dig
  • Delade funktioner som kontakter och kalender
  • Pushmail. Du får din e-postdirekt till mobiltelefon.
  • Hög säkerhet i form av backupav din e-post
  • Ingen skräppost eller virus i e-post
  • Synk av e-post mellan mobiltelefon, jobbdator och webmail.
  • Spam filtrering och virusskydd

(Demo av iExchange tryck här)

 

 

Referenskunder