Vår datahall ligger i en fastighet som färdigställdes 1998 med syfte att inhysa ett antal operatörer och nätägare.

Datahallen byggdes specifikt för alla de krav som ställs på en säker datahall och har konstant uppdaterats efter hand. Idag äger och driftar DataCom datahallen med alla de funktioner som krävs för säkerhet enligt N+1.

Datahallen fungerar även som knutpunkt för ett antal stora operatörer. DataCom kan därmed erbjuda unik leverans av olika funktionstjänster som tex virtuella servrar och säker datalagring och backup.

DataCom erbjuder avancerade kommunikationslösningar och uppkoppling via fiber för företag.

DataCom har även en mindre Datahall, så kallad sekundär site, för redundant drift av backup och mailfunktioner.

Exempel på tjänster;

  • VPS och VPC. Hela eller delar av företags servermiljö virtuellt i vår hall.
  • Colocation. Er egen egen infrastruktur i vår hall. Effektivt och säkert.
  • Support. Koppla era användare till vår kompetenta Helpdesk till fast pris.
  • Drift. Oavsett lösning övervakas och driftas er miljö 24/7 av certifierad personal.
  • ISP. DataCom erbjuder internet till företag via fiber.
  • Access nät. Vi förlänger ert nätverk till vår Datahall med önskvärd prestanda. 100Mbit, 1Gb, 2x1Gb eller 10Gb

 

Referenskunder